top of page
Image by Tim Mossholder

VANLIGA FRÅGOR

HUR KAN NI HJÄLPA?

Vi erbjuder samtalsstöd och rådgivning på chatt och e mail. Vi har möjlighet att i vissa fall beroende på situation, erbjuda ekonomiskt stöd i form av en engångssumma och därefter ett månadsstöd under barnets första år. Vi arbetar även med att ordna praktiskt stöd i form av hjälpsamma människor ur kyrkliga sammanhang, som på olika sätt vill bidra med sin kraft och tid.

Kontakta oss så berättar vi ber om hur vi kan hjälpa dig.

HUR KAN JAG FÅ MIN TJEJ ATT GÖRA ABORT?

Frågan är vanlig, men fel ställd. Frågan borde vara hur tar jag ansvar för en oplanerad graviditet?

Försök att inte ösa din oro och ångest över henne. Det kommer inte att lösa något och du kommer inte att känna dig stolt över dig själv dessutom kommer hon troligen att vända sig ifrån dig. 

 

Gör så här. Ta ett par djupa andetag och försök se om det finns andra sätt att lösa situationen på än abort. Tänk att du kan vara stolt över att hon vill behålla ditt barn! En graviditet är 9 månader, allt måste inte vara klart just nu. Du har tid, och vi hjälper dig. 

VARFÖR VILL MIN TJEJ INTE BEHÅLLA VÅRT BARN?

När man blir oplanerat gravid hamnar man ibland i chock och stress. Det är inte lätt att fatta kloka beslut då. Var tydlig med att du vill att hon ska behålla barnet. Om du inte redan har gjort det så säg det rakt ut. Låt henne se din längtan och det som ligger på ditt hjärta. Våga vara sårbar.

 

Tips:

Gå in och läs på - eller hänvisa henne till på vår hemsida oplaneratgravid.se där hittar du i bloggen de vanligaste situationer som kvinnor upplever, uppmuntra henne att kontakta oss. 

MÅSTE JAG BETALA UNDERHÅLLSBIDRAG?

HON VET INTE OM DET ÄR JAG SOM ÄR PAPPAN, HUR GÅR DET TILL MED FADERSKAPSTEST?

Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Ni ska själva tillsammans komma överens om ett belopp för underhållsbidrag. 

Försäkringskassan finns ett verktyg som hjälper er att räkna ut bidraget. Bidragets storlek beräknas procentuellt på bådas inkomst. Den som tjänar mer, betalar mer för barnet/barnen.

 

 I verktyget får du fylla i barnets kostnader och dina egna inkomster och utgifter.  När ni båda fyllt i era uppgifter får ni ett förslag på ett rättvist underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Varje barn har rätt att känna till sitt biologiska ursprung. En faderskapsutredning inleds därför om det råder osäkerhet kring vem som är pappan till barnet. Om modern inte samverkar i utredningen kan hon förlora rätten till underhållsstöd.

Socialnämnden ska vid faderskapsutredningen inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan vara av betydelse för utredningen Utgångspunkten är att moderns uppgifter ligger till grund för utredningen. Räcker inte dessa, har socialnämnden möjlighet att begära uppgifter från utomstående personer - oavsett om modern samtycker till det eller ej.

Råder det stor osäkerhet kring vem som är fadern ska socialnämnden utföra blodprov för att säkerställa matchning av DNA. 

 

Gör eget test

När barnet är fött kan ni göra ett eget faderskapstest - de hittar du här.

Det går att göra ett test även innan barnet är fött, men det är extremt kostsamt. 

 

man med funderingar.jpg
bottom of page