top of page

ADOPTION

Ett alternativ till abort som sällan diskuteras är adoption. ​

Genom adoption kan livet fortsätta som planerat samtidigt som ditt barn får födas och leva. Du/ni är i kontroll under hela processen och kan vara med och påverka det hem du/ni vill att ditt barn växer upp i.


Även fast adoptionsprocessen är påbörjad har man rätt att ta tillbaka sitt samtycke för adoption om du/ni skulle ändra dig och vilja behålla barnet. Du kan ändra dig ända tills beslutet vunnit laga kraft, vilket det gör först en tid efter barnets födelse. 

Det är den allmänna domstolen som beslutar om adoption baserat på socialtjänstens utredning. Det kan kännas främmande att vara i kontakt med dessa myndigheter, därför är du välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa dig under hela processen. 

Insurance%20Agent_edited.jpg
bottom of page