top of page
Image by Olga Kononenko

ABORT

För att fatta ett välgrundat beslut om att göra abort krävs det att man har fått riktig information. Många kvinnors erfarenhet av vården är att den informationen varit bristfällig och i vissa fall felaktig, vilket senare gör abortupplevelsen extra traumatisk i de fall man känner sig felinformerad. Vår ambition är att tala sanningsenligt om abort så att inga beslut fattas på felaktig information. 

MEDICINSK ABORT

Medicinsk abort

Medicinsk abort är den vanligaste i Sverige och görs oftast i hemmet. Det inleds med att kvinnan tar en tablett på sjukhuset. Hon kan börja blöda och få mensliknande kramp. 

Efter 1-3 dagar tar hon ytterligare tabletter, ofta vaginalt. I de flesta fall gör man det hemma själv. Den tabletten gör så att livmodern drar ihop sig och stöter ut barnet. Många berättar om mycket smärta och kraftiga blödningar under denna delen av aborten. 

Barnet och moderkakan kommer ofta ut i toaletten.  

Vill du ta del av andras berättelser?

"Jag ångrar min abort"

"Varför sa ingen något om risken att man skulle se ett foster?"

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort kan göras fram till vecka 13. Det innebär att hon blir sövd och bedövad så läkaren kan gå in med instrument i livmodern för att ta ut barn och moderkaka. Barn och moderkaka går sönder när den här metoden  används. Hon blöder ofta några dagar efter aborten. 

Sen abort

Sen abort sker efter vecka 12-13 och är i genomförande lik den medicinska aborten men är ett mer utdraget förlopp. Livmodertappen mjukas upp med ett hormonellt medel och hon får inleda aborten med att ta en tablett. Efter ytterligare några dagar får hon ta en till tablett som syftar till att påbörja en förlossning. Livmodern börjar krampa och förväntas föda ut bebisen och moderkakan. Denna metod upplevs mer smärtsam än den tidiga medicinska på grund av att barnet vuxit sig större. 

I vissa fall behöver sena aborter också avslutas med en skrapning. 

Källa

RISKER OCH KONSEKVENSER FÖR KVINNAN

Möjliga psykiska konsekvenser:

PASS: Post Abortion Stress Syndrome, är ett namn på de symptom som kan drabba kvinnor efter en abort. Det är en term som inte är helt accepterad/antagen av alla forskare, men symptomen liknar de som drabbar oss vid post traumatisk stress. 

 • Skuld, ångest, tomhet, depression, flashbacks, självmordstankar. 

 

Komplicerade känslor man riskerar att uppleva efter en abort

 • Skuld

 • Skam

 • Sorg

 • Depression

 • Mardrömmar

 • Sömnsvårigheter

 • Ånger 

 • Apati

 • Förlustkänslor

 • Oförmåga att fatta beslut

 • Okontrollerad ilska

 • Självskadebeteende

 • Skadad självkänsla

 • Ökade reaktioner vid särskilda datum

 • Svårigheter att glädjas med andras graviditeter

 • Svårigheter med intima relationer

 • Utvecklade känslor agg/avsmak gentemot sin partner
   

Risken att uppleva komplicerade känslor ökar för de med  

 • Starka moderskänslor och anknytning

 • Tidigare erfarenhet av abort

 • Svår beslutsångest

 • Tidigare erfarenhet av depression och psykisk ohälsa

 • Religiös övertygelse

Möjlig existentiell ångest

Graviditet och abort kan väcka existentiella frågor och tankar. Funderingar kring meningen med livet och döden och kan även resultera i existentiell ohälsa. Kontakta oss om du behöver prata om meningen med livet eller döden. 

 

Möjliga fysiska komplikationer:

Infektion 

Kraftig blödning

Ofullständig abort

Skada eller ärrbildning på livmodern (vid kirurgisk abort)

Ökad risk för bröstcancer 

 

Flera av dessa komplikationer kan i värsta fall leda till dödsfall om man inte får hjälp i tid. 

Kvinna dog efter abort

Risker med abort

RISKER OCH KONSEKVENSER FÖR MÄN

Mycket lite forskning har gjorts kring effekterna av abort ur ett manligt perspektiv, men de som har gjorts talar om en negativt förändrad självbild, sorg, ilska, skuld, skam, suicidala tankar, frustration och sömnsvårigheter samt osäkerhet i intima relationer. Även män kan uppleva återkommande plågsamma minnen vid årliga datum. Här kan du läsa en liten studie som gjorts på ämnet - Du som inte får bestämma

bottom of page