top of page
Image by Bermix Studio

ATT BLI OCH VARA PAPPA

I samma stund som ett barn blir till - så lever en bit av dig på insidan av kvinnan. Man blir pappa i den stund ett liv blir till. Beroende på om graviditeten slutar i missfall, abort eller en födelse, så är du oavsett pappa till det barnet. 

För en del män är de egna erfarenheterna av föräldraskapet, sin egen pappa så pass skadade och svåra, att det är lätt att tro att man själv aldrig skulle kunna bli en bra pappa. Till dig vill vi säga - låt inte ditt förflutna bestämma din framtid. Be om hjälp, gå en föräldrakurs, läs böcker om föräldraskap, var ärlig med det som är svårt men använd de dåliga erfarenheterna som en kraft i att göra annorlunda.

 

För en del män är längtan efter att få bli pappa något som de burit med sig sedan rätt unga år. Till dig vill vi säga - din längtan har samma rätt att utryckas som någon annans. Om du längtar efter att få bli pappa och om du är redo att göra uppoffringar, lösa problem och ta din del av ansvaret för en familj, så har du all rätt att uttrycka detta. Din längtan och ditt hopp och ditt mod att gå in i något nytt kan vara tröstande och hoppfullt att höra för kvinnan som kanske själv upplever chock och motstridiga känslor. 

I samma stund som graviditeten är ett faktum, så är du förälder, det är ingenting man blir senare.

 

bottom of page