top of page
Sök
  • Skribentens bildDan Saligjokk

Varför abort och manlighet aldrig kan samexistera
Hur manligt är det att kräva att sin gravida kvinna ska göra abort? Abort avslutar livet på

en oskyldig människa. Vi män kan och bör respektera människolivets okränkbarhet. När en man har samlag med en kvinna är han ansvarig för sina handlingar och för eventuella konsekvenser, även en oplanerad graviditet. Abort är är moraliskt fel för män, i den mening att de är delaktiga i det beslutet.Män har ett ansvar för att skydda och försörja de kvinnor de är sexuellt involverade med, inklusive eventuella barn som de får tillsammans. Abort är motsattsen till detta ansvar. Abort avslutar livet på hans barn och berövar honom möjligheten att vara en kärleksfull fader. Det är viktigt för män att våga vara mogna, ansvarsfulla och ansvariga för sina handlingar. Det är viktigt för män att först se till välbefinnandet hos dem som är beroende av dem. Det är ett tecken för sann manlighet, att värna de svagare och att växa i ansvar. Abort sker ofta på grund av att män övertalar sina kvinnor att göra abort, eller för att de “går under jorden” när gravidieten är ett faktum. Ansvarsfullt sexuellt beteende är att noga bruka preventivmedel och köra med öppen kommunikation, som innebär att vi pratar om eventuella konsekvenser av sexuellt umgänge med en stadig eller tillfällig partner. Att handla som att man är utan ansvar är ingen ursäkt. Män bör ta sin sexualitet och reproduktiva förmåga på allvar och göra sin del för att se till att oplanerade graviditeter undviks. Gick det inte att undvika graviditet, då är vår roll att stå stark när de blåser och inte sätta vår egen bekvämlighet före ett försvarslöst barn, ett barn av vårat eget kött och blod, vår egen avkomma. Abort är moraliskt fel. Män ska inte uppmuntra, övertala eller tvinga en kvinna till abort eftersom det kränker henne och det kränker barnets rätt att leva. Gör man det har man misslyckats att handla moget och ansvarsfullt. Män har i alla tider riskerat livet i krig för sin familj och sitt fosterland. I kontrast frågar jag; vill vi idag vara män som dödar sina barn för att "det blir bäst så"?


Vill vi ha en manlighet där vi sätter oss själva främst och berövar det ofödda barnet sitt liv, sin framtid, sin egen identitet och unika personlighet? Vill vi ha en manlighet där vi kräver att få leva vårt liv på bekostnad av vårt barn som skapades i befruktningsögonblicket?


Vi män kan och bör stå upp för det moraliskt rätta, även om det kan smärta, en oplanerad graviditet kan vara ett sådant tillfälle. Vi finns här för dig, vi vill stötta dig i att omfamna en sundare och sannare manlighet, och hjälpa dig att stå stadig när det blåser.


50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page